วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

ใบงาน “รู้จักแผ่นพับ”

คำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาลักษณะ องค์ประกอบ และรูปแบบของแผ่นพับที่ได้รับ แล้วตอบคำถามต่อไปนี้
โดยมีเวลาปฏิบัติงาน 10 นาที

1. ลักษณะแผ่นพับใช้กระดาษแนวตั้งหรือแนวนอน
ตอบ……………………………………………………………………..
2. ลักษณะแผ่นพับในหนึ่งหน้า แบ่งเป็นกี่คอลัมน์
ตอบ……………………………………………………………………..
3. การจัดทำแผ่นพับต้องพิมพ์ข้อมูลกี่หน้า
ตอบ……………………………………………………………………..
4. จากรูป ปกของแผ่นพับต้องอยู่ในช่องหมายเลขใด

ตอบ………………………………………………………………
5. การพับแผ่นพับแบ่งพับเป็นกี่ส่วน ปกอยู่ด้านในหรือด้านนอก

ตอบ…………………………………………………………………

1 ความคิดเห็น:

lek กล่าวว่า...

ไม่มีตัวอย่างแผ่นพับ หรือวิธีสอนทำแผ่นพับด้วยเหรอค่ะ

วัดร่องขุ่นและงานพืชสวนโลก