วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

สาระการเรียนรู้

ลักษณะของแผ่นพับ 3 คอลัมน์
- จำนวนคอลัมน์
- ตำแหน่งของปก
- การวางแนวของกระดาษ
- จำนวนหน้าของเอกสาร
- การพับกระดาษ

ไม่มีความคิดเห็น:

วัดร่องขุ่นและงานพืชสวนโลก