วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

สาระสำคัญ

แผ่นพับ 3 คอลัมน์ เป็นสื่ออย่างหนึ่งที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลต่างๆจากผู้นำเสนอไปยังผู้รับ โดยมีลักษณะในหนึ่งหน้าเอกสารแบ่งข้อมูลเป็น 3 คอลัมน์ ใช้กระดาษแนวนอนพิมพ์ข้อมูลทั้ง 2 ด้านของหน้ากระดาษ

ไม่มีความคิดเห็น:

วัดร่องขุ่นและงานพืชสวนโลก